Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození

je sieť profesionálok a profesionálov a laičiek a laikov orientovaných na pomoc tehotnej žene v ohrození a rodičom zo zraniteľných skupín
s dôrazom na oblasti:

  • prevencia a krízová intervencia v téme opúšťania a odoberania najmenších detí na území mesta Banská Bystrica
  • prevencia rannej vývinovej traumy
  • zmierňovanie utrpenia detí spôsobeného opustením, zanedbávaním, týraním a odobratím z rodičovskej starostlivosti (služby pre opustené dieťa – Kukulíka)

Dom pre núdznych Diecézna charita Tajovského 1 Banská Bystrica 048 423 0346 ekonom@charitabb.sk dpn@charitabb.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica