Západ slnka
Augustínka a jej mamina
16. októbra 2016
Ilustračné foto k článku
Kto to je kurátor na oddelení sociálno právnej ochrany detí?
18. októbra 2016
Ukáž všetko

Bez puberty sa nikto z nás nestal dospelým…

Bábiky v krabici

Bez puberty sa nikto z nás nestal dospelým

Mnohí rodičia sa obávajú ako si poradia s pubertou.  A pritom: puberta je biologické, psychologické a sociálne pokračovanie detstva.

Je most k dospelosti a k samostatnosti a to zvyčajne všetci rodičia chcú pre svoje deti.

Puberta ako obdobie zmien pre všetkých

Puberta a dospievanie sú charakteristické okrem iného aj ďalším zrením nervovej sústavy detí a mladých ľudí a postupným rozvíjaním  dôležitej funkcie mozgu – kritického myslenia! V dospelosti predsa potrebujeme dennodenne mať odstup a vlastný názor. Inak nás strhnú masy či manipulátori.  Napriek všetkému, rodičia sú často zaskočení, keď dospievajúci mladí ľudia začínajú byť kritickí k nim – k samotným rodičom (prípadne iný autoritám, napr. učiteľom). Ale to je predsa dobrá správa – “Dobre ste ich doteraz vychovali a doviedli kam treba”. Ako sa hovorí, je to dôležité, aby ich v budúcnosti nik nemohol “opiť suchým rožkom”.

Mladý človek si robí nárok postupne rozhodovať o mnohých veciach, o ktorých dovtedy nerozhodoval: má chuť si sám určovať hranice a pravidlá (spôsob trávenia voľného času, (ne)podieľanie sa na upratovaní a chode domácnosti, spôsob míňania  a objem peňazí od rodičov, obliekanie a úprava zovňajšku, vzťahy s rovesníkmi a pod.) To môže vyvolávať rôzne nápätia vo vzťahoch obzvlášť pri rozličných pohľadoch na pravidlá v rodine.

Skúšanie dôležitých vecí pre život –  v bezpečí

Ale mladý človek potrebuje svoje nové schopnosti (schopnosť kriticky sa pozrieť na veci, a biť sa za svoj názor) vyskúšať a potrebuje ich skúšať v bezpečí : a je fajn, keď rodina je tým bezpečím, či nie?  Dovoľte im hádať sa s vami, dovoľte im zrieť a všade tam, kde sa dá, im dovoľte vyhrať!  Ale zároveň si dajte hranicu – tam, kde by to bolo nebezpečné. Pretože dospievajúce dieťa potrebuje stále RODIČA. Potrebuje OPORU, príležitosť  a možnosť sa spoľahnúť.

Puberta a dospievanie teda vyžaduje od rodičov zmenu komunikačných stratégií a uzatváranie partnerských dohôd s dospievajúcimi.

Teším sa, že v Banskej Bystrici rodičia v prípade potreby nájdu podporu v tejto komunikácii, pomoc pri vytvorení pravidiel s dospievajúcimi, podporu pri riešení konfliktov vo vzťahoch rodič – dieťa !

Skúsiť podľa mňa môžete napríklad tieto organizácie:

Dana Žilinčíková
sociálna poradkyňa a terapeutka, koučka nielen pre rodičov
(Košické poradenské centrum s pobočkou v Banskej Bystrici)