Tri základy pre budovanie dobrého vzťahu s dieťaťom po narodení (1)
16. októbra 2016
Ukáž všetko

Čo dovoľujeme dieťaťu, keď sme s ním na rodičovskej dovolenke?

Matka s malymi detmi

Čo dovoľujeme dieťaťu, keď sme s ním na rodičovskej dovolenke?

Základ pre celý život

Pre dieťa vo veku 0-3 rokov  je dennodenná fyzická a psychická prítomnosť rodiča/stabilnej osoby,  základom pre jeho celý ďalší život. Je to akoby sme budovali základy pre budúci dom snov. V prípade, že nedôjde v tomto čase k silnému a naplnenému obojstrannému vzťahu medzi dieťaťom a jeho rodičom, môže sa to prejaviť neskôr ťažkosťami v správaní dieťaťa, náročnosťou výchovy, sklamaním vo vzájomných očakávaniach, a to často vyústi do zamotaných konfliktov vnútri v rodine, s presahom pre vzťahy v škôlke, škole, medzi rovesníkmi a neskôr s ťažkosťami v partnerskom živote.

Jednoducho zle postavené základy domu snov sa nedajú nahradiť novou škridlou, modernou fasádou, pestrofarebnými závesmi…

Rodič ako bezpečná základňa dieťaťa

Rodič je v prvých rokoch života dieťaťa jeho najdôležitejším človekom – je alebo nie je  bezpečnou základňou, je alebo nie je emočnou oporou pri vstupe do nových situácií, priestorov, či k novým ľuďom…

Tým, že s dieťaťom trávime osobne čas a nezverujeme ho do zariadení (jasle) alebo iným opatrovateľom, dovoľujeme  cez nás a v spolupráci s nami dieťaťu postaviť kvalitné základy pre JEHO dom snov.

Aby sme to pre neho dokázali urobiť, je dobré, aby sme

  • rozumeli tomu, čo to znamená byť tu  v tomto období pre neho
  • zariadili si životnú a rodinnú situáciu s ohľadom na priority veku dieťaťa
  • postarali sa o svoj oddych, možnosti napĺňania svojich potrieb počas tohto obdobia dieťaťa

Dovoľme dieťaťu byť naozaj s rodičom

Teším sa, že v súčasnosti je pre deti a ich rodičov v Banskej Bystrici viacero fungujúcich materských, či rodinných centier a rôznych podporných  rodičovských skupín, kde sa môžete zaradiť do komunity rodičov, ktorí jednoducho dovolia svojim deťom to podstatné – byť s rodičom.

Naposledy ma napríklad  v Banskej Bystrici zaujala podporná skupina nosiacich rodičov (rodičov, ktorí nosia svoje deti v šatke).

Dana Žilinčíková, poradkyňa a terapeutka (Centrum Návrat v  Banskej Bystrici)