Dieťa v deke a dospelý
Deka, ktorá pomáha so sústredením i relaxom
29. januára 2017
detské oblečenie na vešiaku
Kedy a prečo je môjmu dieťaťu pridelený kolízny opatrovník
19. apríla 2017
Ukáž všetko

Problémy so saním, prehĺtaním, žuvaním či výslovnosťou

dospelý sa chystá masírovať kefkou ústa dieťaťu

Problémy so saním, prehĺtaním i výslovnosťou

Orofaciálna stimulácia

Ak má vaše dieťatko problém s prehĺtaním, saním, žuvaním alebo aj výslovnosťou  – vieme ako na to.

Orofaciálna stimulácia predstavuje súbor pohybov a úkonov, realizovaných terapeutom, ktoré majú za cieľ stimulovať neuromotoriku tváre, líc, pier, jazyka, podnebia, hltana a docieliť pozitívne pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, hltaní, pití a sekundárne aj v reči.

V stimulácií terapeut  používa ruky a prsty, špachtle, lyžičku, vhodné hračky a predmety. Tiež poživatiny ako vodu, mlieko, med, lekvár. (Vančová, 2001).

Rodič ako dôležitá osoba

Orofacialnu stimuláciu alebo orofaciálnu masáž môže po nácviku robiť aj rodič dieťaťa. Stimuluje reflexné body a masíruje uvedené oblasti. Stimuláciu a masáž je najvhodnejšie realizovať asi hodinu pred obvyklým časom jedenia.

Nedávno sme realizovali krátky workshop pre rodičov ohľadom orofaciálnej a bazálnej stimulácie aj s našou logopedičkou a špeciálnou pedagogičkou.

Ak bude záujem rodičov workshop môžeme zopakovať.

Budeme radi, ak sa rozhodnete pod naším vedením pomôcť svojmu dieťaťu.

Mgr. Eva Mrenicová, Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici