Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození

je sieť profesionálok a profesionálov a laičiek a laikov orientovaných na pomoc tehotnej žene v ohrození a rodičom zo zraniteľných skupín
s dôrazom na oblasti:

  • prevencia a krízová intervencia v téme opúšťania a odoberania najmenších detí na území mesta Banská Bystrica
  • prevencia rannej vývinovej traumy
  • zmierňovanie utrpenia detí spôsobeného opustením, zanedbávaním, týraním a odobratím z rodičovskej starostlivosti (služby pre opustené dieťa – Kukulíka)

Katedra sociálnej práce PF UMB Ružová 13 Banská Bystrica 0907 130 817 alzbeta.gregorova@umb.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici, Kapitulská 21 Banská Bystrica 0911 911 794 rachel@rodinabb.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Centrum Návrat v Banskej Bystrici Nám. SNP 16 (Beniczkého pasáž) Banská Bystrica 0905 558 193 danka.zilincikova@navrat.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Centrum Návrat v Banskej Bystrici Nám. SNP 16 (Beniczkého pasáž) Banská Bystrica 0907 518 180 eva.tetakova@navrat.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Dom svätej Alžbety 9. Mája 74 Banská Bystrica 048 415 2425 michalikovalubica@dsaksbb.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Dom pre núdznych Diecézna charita Tajovského 1 Banská Bystrica 048 423 0346 ekonom@charitabb.sk dpn@charitabb.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

0944 985 074 vanikova.lu@gmail.com

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici, Kapitulská 21 Banská Bystrica 048 4720 220 marek@rodinabb.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Materské centrum Hviezdička – priestory Súkromnej materskej školy Tatranská 10 Banská Bystrica 0915 793 082 ms.montessori.bb@gmail.com

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Materské centrum Mostík Banská Bystrica 0915 822 530 prazienkova.michaela@gmail.com

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Podnik medzitrhu práce Šanca pre všetkých n. o., Magurská 16 Banská Bystrica 0917 505 927 makova@misbb.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici, Kapitulská 21 Banská Bystrica 0908 265 610 bicianova.pavla@gmail.com

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Centrum Návrat v Banskej Bystrici Nám. SNP 16 (Beniczkého pasáž) Banská Bystrica 0919 023 590 hlasna.petra@gmail.com

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Materské centrum Mamina Tatranská10 (budova bývalej Základnej školy) Banská Bystrica 0917 903 097 petra@slama.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica

Materské centrum Mamina Tatranská10 (budova bývalej Základnej školy) Banská Bystrica 0948 523 493 mcmamina@mcmamina.sk

 Sieť pomoci tehotnej žene /  Banská Bystrica