Násilie v rodine

Prítomnosť násilia (fyzického i psychického) v rodine vždy ohrozuje dieťa. Dieťa má právo na bezpečné a pokojné detstvo.

Násilie na osobe zverenej do starostlivosti je trestný čin. Dieťa je ohrozené násilím nielen priamym útokom, ale aj keď je svedkom násilia!

Čo môžete robiť

Ak je násilím ohrozené dieťa

obráťte sa na

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately v budove ÚPSVaR, Skuteckého 39, telefón: 048/2440 600

Ak potrebujete ako dospelí podporu

využite bezplatnú psychologickú podporu a pomoc pre dospelých

Referát poradensko-psychologických služieb, v budove ÚPSVaR, Skuteckého 39, 048 / 2440 616

V prípade akútneho ohrozenia dieťaťa alebo vás

okamžite kontaktujte

č. 158 - políciu (fyzický útok na dieťa i dospelého je trestný čin)

Ak je pre vás náročné nepoužívať vo výchove, či v partnerskom vzťahu násilie

využite bezplatnú pomoc dospelým a rodičom pre používanie iných nenásilných metód

psychologická podpora a pomoc pre dospelých - Referát poradensko-psychologických služieb, budova ÚPSVaR, Skuteckého 39, 048 / 2440 616

Ak ste žena a ste obeťou násilia a potrebujete ubytovanie alebo radu

obráťte sa na

regionálnu Linku pomoci (0911 552 101), ktorú zriadilo krízové stredisko Dom sv. Alžbety (na ul. 9.mája - Uhlisko) alebo na bezplatnú nonstop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Ak zvážite, že je dobré sa o tejto téme s niekym rozprávať

využite kontakty

na tejto web stránke v časti Možnosti pomoci/Odborníci

Odporúčame tiež pri výchove inšpirovať sa cez Články o rodičovstve alebo sa prihlásiť na diskusie, semináre, tréningy pre rodičov k rôznym témam výchovy v rubrike Podujatia.