Každý deň sú na Slovensku odobraté z rodičovskej starostlivosti priemerne 3 deti

Každé 5. dieťa na Slovensku je evidované na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí kvôli rôznym situáciám, ktoré môžu ohroziť jeho psychický, sociálny, či fyzický vývin.

Banská Bystrica je tiež Slovensko

24

bábätiek


ktoré sme ochránili pred opustenosťou alebo odobratím z rodičovskej starostlivosti v ich prvom roku života
27

workshopov


o náhradnom rodičovstve a potrebách opustených a opúšťaných detí, ktoré sme zorganizovali pre verejnosť
30

odborníkov


z Českej republiky, ktorých sme zaujali tak, že sa prišli inšpirovať z našich aktivít v oblasti ochrany detí
31

banskobystričanov


ktorí sa ako dobrovolnici zapojili do priamej pomoci detom s traumatickou skusenostou
32

opustených detí


ktorým sme vyhľadali 30 nových rodín na území mesta Banská Bystrica

O nás

Sme partia pomáhajúcich profesionálov a občanov nielen mesta Banská Bystrica. Vo svojej práci a okolí sa stretávame s veľmi ohrozenými deťmi: ohrozenými zanedbávaním, zneužívaným, týraním, ale aj opustením. Tiež sa stretávame s rodičmi, ktorí milujú svoje deti a túžia byť najlepšími rodičmi. A ešte sa stretávame aj s ľuďmi, ktorým nie je jedno, ako to v tomto meste je a chcú prispieť k pozitívnym zmenám.

Ako to, že to je

Obnovená a vynovená webstránka sa zrodila vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica (dotácia primátora) na jeseň 2016. ĎAKUJEME!
Ďalšie náklady na aktualizáciu web stránky znáša:


Zmysel webstránky

Veríme, že rodičovstvo je najdôležitejšou hodnotou pre dieťa a veríme, že každé dieťa má žiť v rodine. Veríme, že tam, kde sú problémy (na území mesta Banská Bystrica) sú aj riešenia.

Táto web stránka je od nás darom pre všetky deti Banskej Bystrice a veríme, že bude inšpiráciou a podporou pre ich rodičov, prípadne ďalších pomáhajúcich odborníkov.

Veríme, že je možné spoločne vybudovať mesto, v ktorom všetky deti budú žiť vo fungujúcich rodinách. A rodiny s problémami budú mať v Banskej Bystrici dostupnú podporu a pomoc.

Web stránka sa zameriava na:
  • podporu pozitívneho rodičovstva,
  • informovanosti o dostupných službách pre rodiny
    (seminároch, workshopoch, kurzoch, tréningoch),
  • ale aj o odborníkoch,
  • propagovanie myšlienok náhradnej rodinnej starostlivosti
    (pestúnstvo, adopcia a iné formy),
  • a na pomoc ohrozeným deťom a ich rodinám.

História webstránky

Webstránka bola vytvorená v rokoch 2008 - 2011 na podporu projektu Banská Bystrica – mesto rodiny. Projekt realizovali Návrat,o.z. + Nadácia Socia + Mesto Banská Bystrica.

V rokoch 2012-2015 bola webstránka prepracovaná na stránku propagujúcu lokálne služby pre rodiny a financovaná zo súkromných zdrojov Návrat, o.z.

Všetky texty na stránku sú vkladané a písané vo voľnom čase ako dobrovoľný vklad na podporu rodín s deťmi v záujme najvyššej ochrany detstva. Prosíme preto o zhovievavosť, trpezlivosť a podporu.

Náš tím

Keď dieťa prichádza na svet, nie je vybavené, aby prežilo bez dospelého. Naopak, jeho mozog je nachystaný prijímať lásku a bezpečie. Ak to tak nie je, psychicky stráda.