Partnerské ťažkosti

Deti potrebujú vyrastať v pokojnom, stabilnom, vrúcnom a bezpečnom prostredí. Sú to vnímavé bytosti, ktoré cítia, keď sa medzi ich rodičmi niečo deje.

Kedy zvážiť odbornú pomoc:
 • opakujúce sa hádky
 • zacyklené konflikty
 • dlhodobá nekomunikácia, veľké napätie
 • násilie
 • nevera
Na pomáhajúceho profesionála sa môžete obrátiť aj, keď túžite po:
 • zlepšení vášho vzťahu
 • efektívnejšej a citlivejšej vzájomnej komunikácii
 • zmiernení napätia v partnerskom vzťahu
 • po vyriešení konfliktov
 • a v mnohých ďalších partnerských problémoch
Bezplatné odborné služby:
Referát poradensko-psychologických služieb (budova ÚPSVaR), Skuteckého 39, telefón: 048 / 2440 616
Platené služby:
 • Poradenstvo a podpora psychológov a psychoterapeutov, ktorí poskytujú tzv. párové poradenstvo alebo párovú terapiu
 • Mediátori - zameriavajú sa na riešenia konfliktov

O cenách sa informujte priamo u odborníkov, ktorých nájdete v sekcii Odborníci