Tréning profesionálnych rodičov

Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Tréning profesionálnych rodičov

30. novembra 2016 - 4. decembra 2016

140 €
Rodinka s 3 detmi v prirode

Akreditovaný kurz prípravy

na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

(v celkovom rozsahu 60 tréningových hodín)

v termíne  30.11.2016 – 24.1.2017

 

  1. 40 hodinový modul (tréning: 30.11. – 4.12.2016)
  2. 20 hodinový modul (v dvoch vzdelávacích formách): individuálne (5 hod.): 4.12.2016 – 22.1.2017
    a tréning (15 hod.): 23.1. – 24.1.2017

 

(Tréning  bude prebiehať pobytovou formou v penzióne Vila Kamila v Terchovej. Individuálna časť bude prebiehať individuálnymi konzultáciami v Centrách Návrat)

Príprava podľa Zákona

Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:

a) v poskytnutí základných informácií:

– o náhradnej rodinnej starostlivosti,

– o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa,

– o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

b)  v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

 

Ako prebieha náš tréning si môžete prečítať tu.

 

Časová štruktúra tréningu

Modul A:  Začiatok  tréningu 30.11.2016 o 17:00 hod. a koniec 4.12.2016 o 14:00 hod.

Modul B:  Začiatok tréningu 23.1.2017 o 10:30 hod. a koniec 24.1.2017 o 16:00 hod.

Individuálne konzultácie v rozsahu 5 hodín si účastníci dohodnú s pracovníkmi jednotlivých Centier Návrat a mali by ich absolvovať v termíne 4.12.2016 do 22.1.2017.

Pre účely tréningových foriem kurzu sa vybavte skôr športovým, pohodlným oblečením.

 

Lektori:

  • Mgr. Milada Bohovicová, sociálna poradkyňa, Mgr. Denisa Ničíková, psychologička,
  • Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna pracovníčka, administrátorka tréningu

 

Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú a hradia samostatne:

V mieste konania tréningov  je možné dohodnúť ubytovanie i stravu (aj vegetariánsku) na vyššie uvedenom  maile resp. telefónnom čísle. Orientačné náklady na ubytovanie a plnú penziu sú cca 25 € osoba/deň.

Doprava:

Doprava je individuálna, zo Žiliny do Terchovej je autobusové spojenie. V prípade, že prídete autom, je možné parkovať pri ubytovacom zariadení.

Poplatok za vzdelávanie pre jednotlivé moduly kurzu:

40 hod. modul: 140,- €,  20 hod. modul: 60,- €  / v prípade účasti manžela/ky hradí partner 50 % poplatkov. Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr 14 dní  pred začiatkom  jednotlivých  tréningov – na účet IBAN:
SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SBERBANK, podľa príslušného variabilného symbolu, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

Storno príspevku/poplatku: Vrátenie platby v plnej výške je možné pri zrušení prihlášky písomnou formou (elektronicky) najneskôr 7 dní pred začiatkom modulu. Po tomto termíne nie je možné vrátiť finančné prostriedky. V prípade nezáujmu o tento kurz je možné vyčerpať zaplatené finančné prostriedky absolvovaním iných služieb Návratu (v roku 2017), prípadne kúpiť odborné publikácie Návratu.

Termín prijímania prihlášok pre ktorýkoľvek modul je 6.11.2016. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Vyhradzujeme si právo registrovať účastníkov podľa poradia prihlášok. Záujemca je registrovaný ako riadny účastník vzdelávacieho modulu telefonickým alebo emailovým potvrdením jeho prihlášky zo strany organizátora a zaplatením účastníckeho poplatku.

Tréning sa uskutoční iba v prípade, že bude prihlásených minimálne 10 záujemcov.

Podrobnosti

Začiatok:
30. novembra 2016
Koniec:
4. decembra 2016
Cena:
140 €
Udalosť Kategória:
Udalosť Značky:
,
Webstránka:
http://navrat.sk/o-nas/aktuality/356-trening-profesionalnych-rodicov

Miesto udalosti

Penzión Vila Kamila
Svätého Martina 80
Terchová,01306Slovenská republika
+ Google Map
Telefón:
0903 543 089
Webstránka:
www.vilakamila.sk

Organizátor

Centrum Návrat v Bratislave
Telefón:
0907 80 80 80
Email:
zuzana.petrincova@navrat.sk
Webstránka:
www.navrat.sk