Sociálne problémy počas tehotenstva

Sociálne problémy počas tehotenstva

Čo môžete robiť

Ak pátrate po informáciách o finančnom zabezpečení v čase tehotenstva a po pôrode

obráťte sa na

pracovníkov Sociálnej poisťovne (Kapitulská 27) a na Odbor sociálnych vecí pri ÚPSVaR v Banskej Bystrici.

Ak ste v špecifických sociálnych situáciách (nezamestnaná, študentka alebo maloletá matka, bez partnera, bez bývania a iné)

obráťte sa ohľadom financií na

Odbor sociálnych vecí - Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok ÚPSVaR v Banskej Bystrici.

Ak sa chcete lepšie pripraviť na pôrod a nastávajúce rodičovstvo

môžete sa prihlásiť

aj do kurzov pre tehotné a ich partnerov, ktoré sú organizované materskými a rodinnými centrami a dulami: fcb Materské centrum Mamina, fcb Rodinné centrum Hviezdička a iné.

Ak ste v špecifických sociálnych situáciách, prípadne v nebezpečenstve a hľadáte bezplatnú psychologickú, psychosociálnu, prípadne terapeutickú podporu

môžete kontaktovať

aj pohotovostnú telefonickú poradňu pre tehotnú ženu v sociálnom ohrození (aj cez sms - ozveme sa): 0905 558 193 (9,00 - 18,00, mimo víkendu), poradňa je zriadená organizáciou Návrat (Centrum Návrat v Banskej Bystrici).

Ak si neviete predstaviť byť rodičom dieťaťu, ktoré čakáte alebo nemáte vhodné podmienky a uvažujete o adopcii, utajenom pôrode, či Hniezde záchrany a chcete sa na to lepšie pripraviť alebo o tom v bezpečí a diskrétnym spôsobom hovoriť

môžete kontaktovať

rovnakú telefonickú poradenskú linku: (aj cez sms - ozveme sa) - 0905 558 193 (9,00-18,00, mimo víkendu), telefonická poradňa je zriadená organizáciou Návrat, o.z. (Centrum Návrat v Banskej Bystrici).